Komunikacja e-mail – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ORAZ POFUNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA KOMUNIKACJI E-MAIL

  1. ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Gołaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś, NIP: 7872069147 REGON: 365894180, e-mail: kontakt@analitykadietetyczna.pl.
  2. ODBIORCA DANYCH: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Gołaś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś, NIP: 7872069147 REGON: 365894180, e-mail: kontakt@analitykadietetyczna.pl.
  3. DOBROWOLNOŚĆ PRZETWARZANIA: Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak jednocześnie niezbędne do udzielenia przez Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
  4. OKRES PRZETWARZANIA: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, do której prowadzona jest niniejsza korespondencja, najpóźniej do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
  5. PRAWDA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH: Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO.
  6. POLITYKA PRYWATNOŚCI: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Analityka Dietetyczna Karolina Gołaś zostały określone w regulaminie i polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://analitykadietetyczna.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/.
  7. PROFILOWANIE: Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji – Pani/Pana dane nie będą profilowane.